Vall de Benasc / Benasque Valley

Les fotografies que presento en aquesta publicació corresponen a una petita excursió realitzada per la Vall de Benasc, una zona amb uns paisatges impressionants i una gran varietat de fauna i flora per observar.

Durant l’ascensió a l’Ibón de Toro passem per la impressionant cascada anomenada Forau d’Aiguallut situada 2000 metres d’altitud. Un cop passada la cascada arribem a una plana anomenada Pla d’Aigualluts. En aquesta plana ens va ser possible observar diverses espècies de mamífers com la marmota alpina (Marmota marmota) i l’ermini (Mustela erminea). I d’aquesta plana s’inicia la pujada cap l’Ibón de Toro, un llac situat a 2.235 metres d’altitud, des d’on es pot observar una bonica panoràmica de la Vall d’Aran. Durant l’ascensió va ser possible observar àguila reial (Aquila chrysaetos), xoriguer comú (Falco tinnunculus), voltor comú (Gyps fulvus) i pela-roques (Tichodroma muraria).

The photographs presented in this entry are a small tour by the Aragonose Pyrenees. An area with amazing landscapes and a great variety of wildlife to observe.

During the ascent to Ibón de Toro we saw the amazing waterfall called Forau of Aiguallut, located 2000 meters above sea level.  After we crossed a small valey called Plan de Aigualluts. In this valey we were able to see a few species of mammals, for example the alpine marmot (Marmota marmota) and the stoat (Mustela erminea). From this small valey we began to climb toward Ibón de Toro, a lake located 2235 meters above sea level, from where you can see a beautiful view of the Vall d’Aran. During the ascent was possible to observe golden eagle (Aquila chrysaetos), commom kestrel (Falco tinnunculus), griffon vulture (Gyps vulture) and the wallcreeper  (Tichodroma muraria).

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

Marmota alpina / Alpine marmot

Avui us presento a aquest gran rosegador, la marmota alpina (Marmota marmota). Aquest rosegador ,pertanyent a la família Sciuridae, és d’hàbits diürns i viu en grups familiars. Típic dels prats alpins i subalpins, sobretot a prop de grans roques fragmentades i sòls que permetin excavar caus. En cas de sentir-se amenaçades emeten una sèrie de xiulets per avisar les altres marmotes que es troben a prop.

La seva distribució bàsicament se centra en els Alps i els Pirineus. Cal destacar que en els Pirineus van ser introduïdes en l’any 1948 amb exemplars procedents dels Alps.

Les fotos corresponen a un individu fotografiat a la Vall de Benasc.

Today I present this large rodent, the alpine marmot (Marmota marmota) . This rodent belong to the Sciuridae family. It’s a diurnal animal and lives in family groups. Typical of alpine and subalpine meadows , especially near huge rocks and fragmented soil  which allows marmots digging burrows. When they are under  threat they emit different whistles to warn the other marmots nearby.

Distribution basically focuses on the Alps and the Pyrenees. It should be pointed out that in the Pyrenees were introduced in 1948 with specimens from the Alps.

The photos belong to an individual photographed on the Pyrenees.

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.