Serp d’aigua / The viperine snake

Avui us ensenyo aquestes dues fotografies que vaig poder fer a un exemplar juvenil de serp d’aigua (Natrix maura) a prop de la Riera de Nespres, Mura, Catalunya. També es coneix amb el nom de colobra escurçonera i serp pudenta.

La serp d’aigua és un rèptil de la família Colubridae. Aquesta serp sol mesurar uns 50 cm, però en algunes ocasions pot arribar a mesurar 80 cm. És una serp aquàtica que ocupa pràcticament qualsevol zona que presenti aigües estancades o rius. Animal diürn però que també pot arribar a ser nocturna. La seva alimentació es basa en petits amfibis, peixos i en algunes ocasions els juvenils poden caçar insectes.

———————————————————————–

Today I show these two photographs I took to a juvenile viperine snake (Natrix maura) near the Riera de Nespres, Mura, Catalonia.

The viperine snake is a reptile of the family Colubridae, This snake is usually about 50 cm but can sometimes reach up to 80 cm. It is a water snake that occupies backwaters or rivers . Diurnal animal but can also become nocturnal. Their diet is based on small amphibians, fish and sometimes the youth can hunt insects.

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

Cotxa fumada / Black redstart

Avui, en aquesta nova entrada, us presento a la cotxa fumada (Phoenicurus ochruros) un ocell de la família Muscicapidae. Aquest ocell és present a gran part d’Europa. És una au cosmopolita, que pot criar en llocs rocosos, zones d’arbustos i en zones urbanes (on és habitual veure-ho en parcs i jardins).

Les fotos foren fetes al massís de Sant Llorenç del Munt. L’individu fotografiat correspon a una femella o  un individu immadur.

——————————————-

Today in this new post I presented the black redstart (Phoenicurus ochuros) bird of the family Muscicapidae. It presented  a distribution by great part of Europe. It si a cosmopolitan bird that can breed in rocky places, shrubland and in urban areas ( where it is common to see in parks and gardens).

The photos are taken in the mountains of sant Llorenç de Munt (Barcelona). The individual photographed belong to a female or a immature.

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

Vall de Benasc / Benasque Valley

Les fotografies que presento en aquesta publicació corresponen a una petita excursió realitzada per la Vall de Benasc, una zona amb uns paisatges impressionants i una gran varietat de fauna i flora per observar.

Durant l’ascensió a l’Ibón de Toro passem per la impressionant cascada anomenada Forau d’Aiguallut situada 2000 metres d’altitud. Un cop passada la cascada arribem a una plana anomenada Pla d’Aigualluts. En aquesta plana ens va ser possible observar diverses espècies de mamífers com la marmota alpina (Marmota marmota) i l’ermini (Mustela erminea). I d’aquesta plana s’inicia la pujada cap l’Ibón de Toro, un llac situat a 2.235 metres d’altitud, des d’on es pot observar una bonica panoràmica de la Vall d’Aran. Durant l’ascensió va ser possible observar àguila reial (Aquila chrysaetos), xoriguer comú (Falco tinnunculus), voltor comú (Gyps fulvus) i pela-roques (Tichodroma muraria).

The photographs presented in this entry are a small tour by the Aragonose Pyrenees. An area with amazing landscapes and a great variety of wildlife to observe.

During the ascent to Ibón de Toro we saw the amazing waterfall called Forau of Aiguallut, located 2000 meters above sea level.  After we crossed a small valey called Plan de Aigualluts. In this valey we were able to see a few species of mammals, for example the alpine marmot (Marmota marmota) and the stoat (Mustela erminea). From this small valey we began to climb toward Ibón de Toro, a lake located 2235 meters above sea level, from where you can see a beautiful view of the Vall d’Aran. During the ascent was possible to observe golden eagle (Aquila chrysaetos), commom kestrel (Falco tinnunculus), griffon vulture (Gyps vulture) and the wallcreeper  (Tichodroma muraria).

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.